Myter om skolerne

Når Robert Dam skyder sig selv i foden.

Robert Dam langer i sin bog adskillige gange ud efter Kildeskolen. Det er den skole, hvor hans ældste datter gik de første fire år af sin skolegang, en skole som bl.a. bruger L. Ron Hubbards pædagogiske metoder.

Da min kone er lærer på den skole og også er nævnt i bogen, har jeg besluttet mig for også at kigge lidt på facts i den anledning.

Data hentet på Kildeskolen:

Det viste sig igen, at den historie Robert fortæller, passer dårligt med den dokumentation, skolen kunne vise mig.

I Roberts bog Afhopperen lader han forstå, at han i 2004 tog sin datter Nikkie ud af Kildeskolen, fordi hun blev holdt udenfor og chikaneret.

Men på Kildeskolen viser de mig et brev dateret 27. april 2004, hvor Robert selv melder sin datter ud af skolen. I brevet skriver han:

Vedr. Nikkie Dam,

Vi vil hermed gerne udmelde Nikkie pr. udgangen af dette skoleår, grundet flytning til anden kommune.
Vi vil i den forbindelse gerne takke for et utroligt godt samarbejde – vi har været meget glade for at have Nikkie gående på Kildeskolen.

Med venlig hilsen

Robert og Tina Dam

Det brev er altså sendt efter, at Robert har sendt en skrivelse rundt til alle de scientologer han kender, hvor han melder sig ud af kirken.

Der er også en indmeldelsesblanket fra 17. februar 2003, hvor Tina og Robert har meldt deres anden datter, Kiva Dam, ind i skolen til start år 2006. Det skete samtidigt med at Robert efter eget udsagn kun færdedes i periferien af Scientologi kirken.

Så på det tidspunkt kan stadig tydeligvis se stor forskel på skolen og på Scientologi kirken – ellers ville han vel ikke have beholdt sin datter der, efter at han har meldt sig ud af kirken.

Skolen viste mig så et brev, Robert havde sendt til Undervisningsminister Bertel Haarder, den 28. februar 2005. Et brev de havde fået gennem aktindsigt.

I brevet skriver Robert bl.a.:

Da jeg for godt et år siden valgte at forlade Scientologikirken, blev jeg bedt om at finde en anden skole til min datter.

Nu et år efter kan han altså pludselig ikke huske, hvor glad han havde været for skolen, og at han selv uopfordret meldte datteren ud.

Robert skriver videre i brevet: ”Hendes klasselærer, Hanne Ginge (scientolog), fortalte mig at hvis jeg faldt i unåde med Scientologikirken kunne hun ikke ”arbejde sammen med mig”, altså jeg kunne ikke have mit barn gående på skolen.”

Jeg fik forelagt et referat skrevet af Hanne Ginge om den forældrekonsultation, som Robert refererer til i brevet overfor:

Vi havde forældrekonsultation i 4. klasse. Robert var den sidste forældre. Han blev konsulteret og alt var fint.

Han gik ud og kom tilbage, kort tid efter, hvor han siger, at han har noget han gerne vil tale med os, matematiklæreren og jeg om… som scientologer. Vi er ude af skoleregi, på hans opfordring. …

Han har meldt sig ind i en gruppe, der vil bekæmpe Scientologi Kirken. …

Jeg fortalte rigtig nok til Robert, at jeg ville have svært ved at arbejde sammen med ham, som person, når han angreb min religion, i den grad som han ville og gør, men også at jeg ikke ville melde hans datter ud af skolen, og heller aldrig gjorde det.

I den samtale, jeg havde med Robert, udtrykte han stor taknemmelighed over hvad jeg, og skolen havde gjort for hans datter. ”fordi vi havde været så fantastiske, ville han aldrig angribe os!!!!

Mindre end et år efter den konsultation skriver Robert sit brev til Undervisningsministeriet. I brevet skriver han også:

Man kan mene hvad man vil, om at Scientologiorganisationen forsøger at hverve nye medlemmer (børn) ved at etablere friskoler, som skal præge eleverne til at blive kommende scientologer. Men når de lyver om det for fortsat at modtage regeringens finansielle støtte, er det efter min bedste overbevisning et stort problem for et demokratisk samfund. Disse skoler .., er underlagt, og betaler royalties til ABLE og Applied Scholastics (jeg mener det er 15%). Det burde kunne fastslås ved en nøjere gennemgang af deres regnskaber.

Sidst i brevet til står der:

Jeg mener befolkningen har krav på at vide hvad regeringen støtter. Jeg mener også at regeringen selv har krav på at vide, hvad den støtter. I øjeblikket støtter regeringen Scientologiorganisationen og dennes forsøg på at udbrede sig i samfundet med 12 millioner om året.”

Robert var fuldt ud klar over, at der ikke går en eneste af de kroner, der ifølge Friskoleloven bliver betalt til Kildeskolen fra Undervisningsministeriet, til noget som helst andet end til at køre skolen.

Det kunne jeg se på de fakturaer, der i sin tid blev sendt til Robert, hvor det tydeligt fremgår, at han betaler en licens på kr. 150 for sit barn for retten til at bruge Hubbards undervisningsmetode – et beløb, som alle forældrene betalte.

Resultater:

Sjovt nok er der på en af de skoler, der bruger Hubbards teknikker, Amager’s Internationale School, så vidt jeg ved 8 forskellige religioner blandt over 200 elever – jeg har aldrig set en eneste af dem i en Scientologi kirke.

Selv om karakterer langt fra er den eneste parameter til at måle undervisningens kvalitet, så kan det da ikke stå helt galt til, når skolen på Amager ligger blandt de bedste 2% af skolerne i Danmark.

http://www.venstre.dk/nyheder/enkeltvisning/tallene-du-ikke-maa-se/

Jeg synes, at folk i stedet for at lytte til Robert Dam bør henvende sig direkte, hvis de overhovedet er interesserede, til de institutioner som flittigt arbejder med børn i hverdagen – og tilmed gør det med strålende resultater. Alt andet er dårlig presseetik.

Robert har øjensynligt selv svært ved at forholde sig til egne data. Det er ikke muligt eller interessant for mig at kontrollerer hovedparten af de mange andre oplysninger, han kommer med i sin bog. Indtil videre oplever jeg desværre lidt for mange faktuelle unøjagtigheder – altså forsøg på at køre rundt med pressen og regeringen for at tilfredsstille sine dæmoner, som han selv skriver om i bogen.