Sandhedens ringe kår – de 20 år

Nødvendig korrektion

I Robert Dams bog Afhopperen fra Kristeligt Dagblads Forlag viser der sig ved gennemlæsning en stribe erindringsforskydninger og grove udeladelser. Derved fremstår Robert Dam og hans nuværende venner i et meget hvidt forklarelsens lys, mens de gamle venner og kollegaer lever en skyggetilværelse i helvedets mørke korridorer. Jeg har derfor valgt at bruge lidt tid på at sætte skik på historikken. Det er ikke for at være belærende over for Robert Dam og Erik Bjerager, der står bag bogen Afhopperen – det tror jeg ikke er muligt – men for kvalitetssikringens skyld i forlagsbranchen og på Internettet, som vi jo gerne skulle kunne stole på.

Lidt af Robert Dams tidslinje:

I marts 1984 møder Robert Dam Scientologi gennem en personlighedstest og bliver begejstret.

I marts 1984 ønsker han at blive medarbejder i  Kirken og skriver en to og et halvt års kontrakt. I de første halvandet år er han gademedarbejder og arbejder med at få nye mennesker på kursus og efter det bliver han mellemleder. Som medarbejder får han mulighed for gratis uddannelse inden for det, han beskæftiger sig med og den åndelige vejledning, han har behov for.

Har får dog problemer, da man opdager, at han er kriminel. En af kirkens præster hjælper ham med at komme ud af det, og han ender op med at gå til politiet for at få gjort rent bord. Det giver ham i 1986 en betinget fængselsdom med to års prøvetid – betinget fordi han er inde i en god gænge med at holde sig uden for kriminalitet.

I oktober 1984 møder Robert Dam sin senere kone i kirken og sin senere svoger Claus Heimann (nu Klaus Olsen). Han bliver medarbejder i Claus’ trykkeri Heimann og Jensen ApS i 1987, indtil det går konkurs i starten af 1991. Svogeren bliver hurtigt hans opinionsdanner og er det den dag i dag, som det fremgår af bogen Afhopperen Robert.

I 1986 får han åndelig vejledning af freelanceauditoren Erik Wagle Sørensen, som adskillige gange havde fået inddraget sine certifikater som åndelig vejleder på grund af forkert brug og klager fra folk. Robert mener dog på det tidspunkt, at han er clear og svogeren Claus får ham til at starte på OT niveauerne. Erik Wagle bliver efter gentagne yderligere alvorlige fejl i anvendelsen, hvor det ikke er muligt at korrigere ham, smidt ud af Kirken. Erik Wagle er tæt knyttet til Claus Heimanns ansættelsesfirma.

Robert Dam har på OT niveauerne en åndelig vejleder, Casper de Rijk som også senere bliver smidt ud på grund af for mange uhåndterede situationer. Casper melder sig under fanerne hos en gruppe af scientologer i Tyskland, som er raget uklar med Kirkens ledelse og Robert følger ham efter opfordring fra Claus Heimann (nu Klaus Olsen) i 2004.

I 1991 kommer Robert Dam ikke med over i svogerens nye ansættelsesfirma efter dennes konkurs med tryksagsfirmaet Heimann og Jensen Aps, men starter som selvstændig tryksagsagent med Scientologi Kirken som eneste kunde. Det ender med, at han får en kontrakt på den europæiske kirkes magasiner (se Hvorfor råbte Kirkens ledere af Robert Dam?). Det er så god en forretning, at det giver familien overskud til at købe rækkehus i Valby. Kontrakten bliver ophævet fordi Robert Dam har fiflet så meget med portoen, at de europæiske postvæsener ikke vil bringe magasinerne ud, men sender dem tilbage til trykkeriet i Afrika, hvor de havner i skraldespandene. Kort tid efter må han sælge huset og flytte i et sommerhus uden tilladelse til helårsbeboelse. Han tjente dog ca. 300.000 ved sin hushandel. (Se Hvorfor råbte ledelsen af Robert Dam )

I 1997 får svogeren Claus Heimann (nu Klaus Olsen) ham til at tage til Flag i Florida for at få hjælp til at komme ud af sine besværligheder med moralens smalle sti. Her erkender han, at han hans service til Kirken ikke var i orden og indgår en aftale om at skulle betale kr. 180.000 tilbage til kirken.

I 1997 efter at Robert Dam kommer hjem fra USA, går han i kompagniskab med trykkeren Finn Jessen og laver firmaet Dam og Jessen med Robert Dam som administrerende direktør. Gælden til kirken viser sig at blive afviklet ved at levere tryksager fra det nye firma til kirken uden beregning for de kr. 180.000 som Robert Dam havde indgået aftale med Scientologi Kirken om.

Det går hurtigt ned ad bakke, men Robert Dam nægter at acceptere et tilbud på firmaet, mens det stadig kunne reddes. Han vælger senere i stedet at lade firmaet gå konkurs med milliongæld til følge. Robert Dam bliver medarbejder hos køberen af konkursboet, mens Finn Jessen stadig betaler af på gælden. (Se De kendte Robert Dam)

I 1998 betaler Robert Dam kr. 4.600 til Den Internationale Forening af Scientologer for at vise omverdenen, at han er et godt medlem. Han får sin status som medlem af Honor Roll godkendt og bliver nævnt i bladet Impact nr. 77. Året efter, hvor han køber sig en billet til Honor Roll middagen for $250, bliver hans billede fjernet fra et af gruppebillederne, da det viser sig, at den er gal med moralen igen. Hans hukommelse omkring tal og begivenheder er også her smuttet.

I 1999 opretter Robert Dam et anpartsselskab, for at broderen Simon Højrup sammen med vennen Johnny Heinmann kan drive egen virksomhed. Robert Dams bror tjener for lidt i det firma, hvor han arbejder med at sælge markedsanalyser til IT branchen, og Robert mener, at han bare selv kan lave de samme imageanalyser, som han sælger for sin arbejdsgiver. Ved en efterfølgende mægling opnås der enighed om en kompensation og ophør med kopieringen af konceptet. Robert får imidlertid sin bror til at trækker sig ud af den underskrevne aftale og de fortsætter med at lave og sælge analyserne, hvorved opfinderen af markedsanalyserne går konkurs. Robert Dam når at overdrage anparterne samme dag, som mæglingen starter og får på den måde listet sig udenom ansvaret.

I 2003 får svogeren Claus Heimann (nu Klaus Olsen) vanskeligheder med sin organisation WISE om betaling af kontingent og især royalty. Den manglede lyst til at korrigere sig selv munder ud i, at han bliver meldt ud af kirken. Da han er opinionsdanner for Robert Dam og adskillige andre i sit firma, vælger Robert at overtage sin svogers fornærmelse og melder sig ud sammen med nogle få andre af Claus Heimanns medarbejdere, som samtidig forlader firmaet. I modsætning til de øvrige begynder Robert at dramatisere og skyde voldsomme anklager ind mod kirken. Samtidig melder han sig, igen sammen med sin svoger, ind i en alternativ organisation af afhoppere. Efter nogle år kan disse heller ikke leve op til forventningerne, og Robert Dam og Claus Heimann melder sig ind i en anden organisation, der er dannet efter brud med den før omtalte. Den nye leverer øjensynligt heller ikke varen, og nu har han helt opgivet det åndelige aspekt i tilværelsen.

I December 2004 begynder Robert Dam en trusselskampagne mod Scientologi Kirken med krav om godtgørelse på op mod kr.800.000, hvor han lader som om han benytter en sagfører, Carlo Siebert, der tidligere har medvirket i sager mod kirken ved skrive CC Carlo Siebert på brevene. (Se Pengeafpresning?). Det fremgår ikke, hvorfor kirken ikke går til politiet, selvom chikanen fortsætter gennem 2005 og 2006.

I 2011 finder Robert Dam sammen med Kristeligt Dagblad, der øjensynligt matcher på det etiske og åndelige niveau, idet man også her formentligt har droppet visse former for åndelighed og bruger psykiatere i stedet for præster som læserbrevkasseredaktører, for ikke at tale om evnen til at drive egen forretning med overskud på normal forretningsmæssig basis. (Se Kristeligt Dagbladsd forlag og pengemaskiner)