TV2

TV2 med et gran salt igen?

For 10 år siden sagde Robert Dam farvel til venner og bekendte i Scientologi Kirken – ikke stille og pænt og tak for godt kammeratskab og forretningssamarbejde med forskellige scientologer – sådan mere tværtimod. 4 – 5 år senere indledte han et varmt venskab med nogen, han vel nærmest må siges ikke have levnet ret mange pæne ord, da jeg samarbejdede med ham – Kristeligt Dagblad – og deres chefredaktør Erik Bjerager. Erik Bjerager havde før udvist meget lidt sympati for mig eller Scientologi Kirken offentligt. Forlaget hjalp Robert med at få skrevet en bog, hvor hans gamle venner hænges ud med navns nævnelse i meget lidt korrekte beskrivelser af deres karakter og handlinger.

Det var første bølge af den propaganda, som Robert havde true med, hvis han ikke fik kr. 800.000 i sit forsøg på pengeafpresning af Scientologi Kirken.

Nu møder vi ham så igen i 3 gange 40 minutter på landsdækkende TV2 – og tro det eller lad være i en retsstat som Danmark med menneskerettigheder og trosfrihed – med støtte fra Public Service Puljen via Filmcentralen – altså skattemidler. Ups.

Jeg er ikke ny i mediebranchen, og de udsendelser er ren mikrofon-holderi for offentlige midler. Så igen gik jeg tilbage til Scientologi Kirken for at få den anden side af historien. Det burde vel ikke være mig men TV2 i henhold til reglerne for god presseskik, som TV2 formentlig også er underlagt lige som alle os andre.

Skønhed har mange former, og den, jeg vil referere her, virker lidet flatterende for TV2 og dem, der er ført bag lyset til at bevilge en millionudlodning.

Det drejer sig om skyggeboksning.

Robert Dam skulle tilsyneladende have forsøgt ”at skabe kontakt” til Scientologi Kirken for at få en kommentar til udsendelsen.

Ifølge informationschefen, Anette Refstrup, var det første gang, hun overhovedet blev klar over, at Robert Dam var blevet udvalgt til at være hovedperson i en dokumentar-serie om Scientologi, da man fra Scientologi Kirkens boghandel på Vesterbrogade, ringede til hende og sagde, at der stod et filmhold på den anden side af gaden og filmede dem. Så hun gik derover for at se, hvem det var. Det viste sig at være Robert Dam og en anden person. Der var ikke stor meddelsomhed om, hvad de lavede, men ham, som Robert tilsyneladende blev interviewet af – viste sig at være Roberts ungdomsven, som glad fortalte, at de var i gang med at optage til en serie dokumentar-programmer om Scientologi, hvor Robert ville få lov at fortælle sin historie. Han skulle så interviewes af Robert til udsendelsen som ungdomsven. Hvad programmet i øvrigt skulle handle om var det småt med oplysninger om.

Den næste oplevelse var et par måneder senere, hvor Anette blev vækket en tidlig morgen af en beboer i huset, hvor hun bor. Der var et film-hold foran bygningen, der optog film igen, og nu sad de i en bil overfor huset og ventede. Anette gik for at se, hvem de ville filme. Hun åbnede bildøren, og hvem sad der? Robert Dam. Desværre ingen mulighed for en forklaring, heller denne gang. Det mente filmholdet ikke, der var noget mærkeligt i.

Skæg og blå briller

Det samme skete et par måneder senere. Nu gik Robert – med en skjult mikrofon i kraven – ind i Scientologi Kirken i Jernbanegade og spurgte efter Anette Refstrup -  samtidigt med, at der blev filmet på livet løs ind gennem ruden! Det kaldes uanmeldt besøg i den pæne version. Robert ”bad om en samtale”.  Af udsendelsen fremgår, at Robert ville have det til at se ud, som om det nok var den eneste måde, han kunne komme i dialog med nogen fra kirken…

I et brev fra direktøren i Eyeworks International, dem som TV2 har engageret til produktionen, Esben Halding, fremgår det i fuldt alvor og måske i god tro:

Den 22. januar 2015 henvender Robert Dam sit i jeres hovedkontor på Jernbanegade 6, med henblik på at høre jeres svar på en række kritikpunkter.

Næste henvendelse fra direktør Esben Halding kommer d. 10. februar, hvor Anette bliver bedt om at stille op for at blive interviewet af Robert Dam!

Anette Refstrup svarer, at før hun kan sige ja til at deltage i noget interview, vil hun selvfølgelig gerne vide noget mere om, hvad programmet går ud på. Det var det stadig ikke lykkedes hende at få noget at vide om. Med hendes erfaring var det måske heller ikke så nødvendigt – produktionsselskabets opførsel indtil nu i taget i betragtning.

Der går yderligere to måneder, og så kommer der endeligt et meget kort brev, hvor Esben Halding bedyrer, at man naturligvis vil overholde de presseetiske regler. Derefter siger han:

Vi arbejder lige nu på at lave TV-programmet, og vil vende tilbage til dig med hensyn til forelæggelse af relevante oplysninger, når vi er færdige med at optage og redigere programmet.

Det vil sige, at man færdigredigerer et program på 120 minutter, og så kan man lige til sidst klippe nogle sætninger ind fra Scientologi Kirken – så man har overholdt reglerne.

Der skal gå helt hen til 17. juli, før Anette Refstrup får ”kritikpunkterne” til gennemsyn – uden at man kan se, hvem der fremsætter kritikken, kan hun kun kommentere på meget få af punkterne. Først efter flere henvendelser får hun endelig 14 dage senere oplysningerne om, hvem af kritikerne, der har sagt hvad. Det er tre uger før, den første udsendelse er programsat til udsendelse. Efter at produktionsselskabet Eyeworks har arbejdet med projektet i over et år.

Anette Refstrup sender umiddelbart efter et længere brev, hvor hun bl.a. skriver følgende:

Jeg tillader mig at henvise til reglerne for god presseskik, idet der er en god grund til, at disse regler siger: Kritik bør udvises overfor nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. 

Det er ikke nogen overraskelse, at Robert Dam bliver fremstillet som en stakkel, der nærmest bliver paranoid, da han går i gang med projekt Eyeworks, og som endda overvejer at opgive hele projektet af frygt for repressalier fra Scientologi Kirken. Der er brug for en ny vinkling trods det faktum, at Robert Dam nu i snart 10 år har genfortalt og redigeret sin historie igen, igen, gennem stribevis af artikler, radio- og TV-programmer. Han er aldrig selv blevet hængt ud endsige truet, selvom det måske i sandhedens navn havde været på sin plads.

Robert Dams nye levevej er at være ”professionel eks-scientolog”, og som den gode sælger, han altid har været, arbejder han uafladeligt på at finde nye måder at sælge sin historie på. Robert har i al den tid, jeg har kendt ham aldrig været bange for noget, og med rent mel i posen kan Scientologi kirken jo aldrig være en trussel. Så var den nok kommet dengang, man burde have politianmeldt ham for black-mail. Først skrev han et langt trusselsbrev til kirken, hvor han krævede små 800.000 kr. af kirken, ellers ville han gå ud med sin historie. Vi lever i en retsstat, så det var ikke en mulighed. Hans næste træk var at skrive sin historie og sende den ud til i omegnen af  200 scientologer, som han havde gemt navne og adresser på fra sin tid i kirken. Han opfordrede dem til at gå med ham ud af kirken. For otte år siden fik han sin første historie i nogle danske medier. I 2011 kunne Kristelig Dagblad så juble i en veltilrettelagt forlagskampagne (måske for offentlige midler) over den bog, de havde fået ham til at skrive om sin tid blandt sine scientolog-venner og i kirken og udgivet på Kristeligt Dagblads Forlag. Startskuddet på en ny karriere i en enig medieverden, der aldrig kontrollerede lødigheden. Og nu er TV2 hoppet på limpinden og har købt ind for millioner.

Så nu kan man igen, igen se Robert på landsdækkende tv – som ”ekspert” i noget, han aldrig fik glæde af eller forstod -  og en brugbar medieverden, der uden at vide noget, nu ved det hele og ikke har behov for at vide noget, når en tåreperser siger det hele.

Den 4.  magt, der skal kontrollere magthaverne!

Direktør Esben Haldings forklaring står til troende:

Som det fremgår af mit brev af 17. juli 2015, er udsendelsens vinkel Robert Dams personlige fortælling om sit medlemskab af Scientology og forløbet i forbindelse med hans udtræden af organisationen i 2004. Af den grund er det misvisende, at du i dit brev søger at gøre Robert Dams synspunkter til redaktionens sysnpunkter. Det er muligt, at du og Scientology Kirken kunne have ønsket jer en anden vinkel, men det ændrer ikke ved, at vi har retten til at vælge udsendelsens vinkel….

Esben Halding har også skrevet:

Endelig bekræfter jeg, at hovedpunkterne i de skriftlige svar vi modtager fra Scientology vil indgå som svar fra Scientology i TV-programmerne.

Anette Refstrup sender en meget kort udtalelse til brug i udsendelserne. Den lyder som følger:

Scientologi Kirken afviser på det kraftigste forsøget på at opildne til anti-religiøs fanatisme ved at bagtale de mange gode mennesker, der er medlemmer af denne religion og de millioner, der er blevet hjulpet af den. Der er ingen religion, der kan opfylde alles behov, og Scientologi kirken har også – ligesom alle andre trosretninger – haft medlemmer, der ikke fandt, hvad de søgte. Desværre findes der mennesker, der er villige til at udnytte sådanne individer og bruge dem til at bagtale de selv samme mennesker, som forsøgte at hjælpe dem.

Den virkelige historie om Scientologi Kirken er, at vi under vores religiøse leders vejledning har oplevet den største fremgang nogensiden, også i Danmark. Det omfatter etableringen af mere end 40 nye ideelle Scientologi kirker, der er blevet åbnet rundt om i verden gennem de seneste ti år. Bare inden for de seneste par måneder har vi åbnet nye kirker i Basel i Schweiz; i Bogota i Colombia og i Tokyo. Disse nye ideelle kirker baner også vejen for flere og flere officielle anerkendelser af religionen, som f.eks. da den britiske højesterets i 2013 enstemmigt fastslog, at Scientologi er en religion og gav os retten til at forrette juridisk gyldige vielser.

Disse nye kirker har også gjort det muligt at udvide kirkens humanitære arbejde. For eksempel har Scientologi kirkerne i Italien sponsoreret et Sandheden om stoffer-program, hvor de er nået ud til en halv million mennesker gennem foredrag, public service meddelelser og uddeling af informationshæfter – hvilket har været en medvirkende årsag til at et markant fald i narkomisbruget i landet. Og i Nepal har kirkens Frivillige Hjælpere spillet en central rolle i at hjælpe med at bringe det jordskælvsramte land tilbage på fode. Denne type information er nem at finde på  www.scientology.dk.

For ytringsfrihedens skyld må det med skam meldes, at det eneste af denne udtalelse, som TV2 medtager i udsendelsen, er den ene sætning, der er fremhævet med fed skrift…..

Så overholdelse af de presse-etiske regler er altså opfyldt, når man efter 3 x 40 minutters præsentation af en afhoppers dramatisk fremstillede historie bringer 30 sekunder med en udtalelse taget ud af sammenhæng som modvægt.

Propaganda, ja, men af hvilken grund? Jeg synes, det er kanon synd at alle de mennesker, der får vildt meget ud af Scientology og som hjælper en masse mennesker med ting, som ingen andre tager sig af, skal mistænkeliggøres på den måde. Og det er eneste årsag til artiklen her.